Just nu- växtskyddskursJust nu sitter jag och konsumerar mer kaffe än någonsin samtidigt som jag skriver fler anteckningar än jag någonsin gjort! Växtskyddskursen är inne på andra dagen och om jag klarar provet på måndag får jag köra med ogrässpruta!